Boomstede – literair tijdschrift Extaze #27 – september 2018

Een gewas dat zich nooit iets heeft aangetrokken van de kunstmatige scheiding tussen stad en land, is de boom. De boom heeft zich, hoewel van oorsprong afkomstig uit de natuur, altijd thuis gevoeld in een formeel groepje op het stadsplein, strak in het gelid langs de huizen, of willekeurig verspreid in een stadspark. De stad kent ook vele soorten bomen, van wilg tot berk, van kastanje tot plataan. Hoe komt dat? Waarom willen stadsbewoners bomen om zich heen?

Een nieuw nummer op 13/9: Stad en ommeland